Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Thị Tố Mai
Giới tính Nữ
Website https://maibackan.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đức Xuân
Quận/huyện Thành phố Bắc Kạn
Tỉnh/thành Bắc Kạn
Chuyên môn Lớp 1
Xác thực bởi Thcs Huyền Tụng, Vũ Thế Hùng
Đã đưa lên 402 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1708 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 244 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 62278 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này