Cắt dán hàng rào đơn giản ( t1- pham mai)

(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Tố Mai (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:35' 04-04-2010
Dung lượng: 41.5 KB
Số lượt tải: 264
Số lượt thích: 0 người

Ngày soạn : 05 – 04 – 2010
Ngày giảng : 06/ 04/ 2010 ( 1H)
07/ 04/ 2010 ( 1D)
08/ 04/ 2010 ( 1E).
Thủ công
Cắt, dán hàng rào đơn giản ( Tiết 1)
A. mục tiêu:
- Biết cách kẻ, cắt các nan giấy.
- Cắt được các nan giấy. Các nan giấy tương đối đều nhau. Đường cắt tương đối thẳng.
- Dán được các nan giấy thành hình hàng rào đơn giản. Hàng rào có thể chưa cân đối.
B. đồ dùng dạy học:
- Hàng rào mẫu, giấy kẻ ô, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán.
C. lên lớp:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ:


- Kiểm tra đồ dùng của học sinh, chuẩn bị cho bài học.
- Đặt đồ dùng lên bàn.

2. Bài mới:


a, Giới thiệu bài:
Trong giờ học hôm nay, cô sẽ hướng dẫn lớp mình cách kẻ, cắt, dán hàng rào đơn giản.

- Lắng nghe và nhắc lại tên bài.

b, Bài mới:


* HĐ 1: Hướng dẫn quan sát và nhận xét


- Giới thiệu hàng rào mẫu, nan giấy mẫu
( H.1).
+ Hàng rào được tạo bởi những vật liệu gì?
+ Cạnh các nan giấy như thế nào?
+ Hàng rào có mấy nan ngang? Mấy nan đứng?
+ Khoảng cách các nan đứng là bao nhiêu ô? Giữa các nan ngang là bao nhiêu ô?
→KL:
- Hàng rào được dán bởi các nan giấy. Cạnh của các nan giấy là các đường thẳng cách đều. Hàng rào có 4 nan đứng và 2 nan ngang; khoảng cách giữa các nan đứng là 1 ô, giữa các nan ngang là 2 ô.
- Quan sát và nhận xét.

- Hàng rào được tạo bởi các nan giấy.
- Cạnh của các nan giấy là những đường thẳng cách đều.
- Có 4 nan đứng, 2 nan ngang
- Nêu: giữa các nan đứng là 1 ô, giữa các nan ngang là 2 ô.

- Nhắc lại kết luận.


* HĐ 2: Hướng dẫn kẻ, cắt các nan giấy.


a, Kẻ, cắt nan giấy.
- Lật mặt sau của tờ giấy kẻ ô, kẻ theo các đường kẻ để có 2 đường thẳng cách đều nhau.
- Kẻ 4 nan đứng dài 6 ô, rộng 1ô.
- Kẻ 2 nan ngang dài 9 ô, rộng 1 ô.
- Hướng dẫn cắt: GV thao tác
+ Cắt theo các đường thẳng cách đều ( H.2)

- Quan sát, theo dõi

b, Hướng dẫn thực hành
- Nan đứng có độ dài bao nhiêu ô? độ rộng bao nhiêu ô?
- Nan ngang dài bao nhiêu ô? rộng bao nhiêu ô?
- Nhắc lại cách kẻ, cắt nan giấy.

- Nan đứng dài 6 ô, rộng 1 ô.

- Nan ngang dài 9 ô, rộng 1 ô.- Hướng dẫn hs thực hành kẻ, cắt nan giấy.
- Quan sát, giúp đỡ hs
- Thực hành trên giấy nháp.

- Trưng bày sản phẩm.

- Nhận xét, đánh giá.


3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại nội dung bài, nhận xét tiết học.

- Lắng nghe.

- Về nhà tập kẻ, cắt các nan giấy.